PRIVACY STATEMENT

De gegevens die u via de website van OLIDISIGN (www.olidisign.nl) aan ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van logistieke diensten. De gegevens die over u worden verzameld, worden beheerd door OLIDISIGN gevestigd aan de AG Bellstraat 26 in Hoogeveen.
Bovenstaande informatie verstrekken wij u ter geruststelling en is puur informatief bedoeld. De informatie is niet bedoeld als overeenkomst en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.